Het bezoek is met succes afgerond en de docenten zijn weer veilig terug naar Sierra Leone. De docenten gaan nu verder de ervaring van dit bezoek stapsgewijs inzetten en dit bespreken met collega’s en bestuurders van verschillende onderwijsinstellingen in Sierra Leone. Belangrijk tijdens dit bezoek is de insteek van onderwijsinstellingen in Nederland om het bedrijfsleven te betrekken bij het onderwijs. Dat kan door ondernemers als mentoren te koppelen aan studenten die een bedrijf willen opzetten, stagemogelijkheden te bieden aan studenten en samen met het bedrijfsleven creatieve onderwijsprogramma’s op te zetten. Deze inzichten wordt nu ingezet in het net geopende centrum voor ondernemerschap aan het Institute van Advanced Management and Technology in Sierra Leone. In dit centrum krijgen nu ruim 50 jongeren een speciaal traject over ondernemerschap. Dit traject is mede mogelijk gemaakt door subsidie van Gemeente Tilburg in het kader van “ Een wereld te winnen”.


In Tilburg zijn deze docenten ontvangen door docenten uit verschillende  onderwijsinstellingen, namelijk: Fontys lerarenopleiding, Willem 2 College en Rooi Pannen en de Academie voor Sustainable Development. Docenten uit deze instellingen hebben verschillende presentaties verzorgd over ondernemerschap in het onderwijs en hoe het onderwijs in Nederland is georganiseerd. Het waren leerzame en inspirerende ontmoetingen voor alle betrokkenen.

De jeugdwerkloosheid in Sierra Leone bedraagt 70%, het hoogste van West-Afrika. Dit leidt tot armoede, sociale onrust en criminaliteit.  Ondernemerschap in het onderwijs wordt gezien als middel om een creatieve en ondernemende samenleving te creeren. Om dit te bereiken kwamen van 28 oktober t/m 3 november jl, vier Sierra Leoonse docenten uit drie onderwijsinstellingen naar Nederland om contact te leggen met onderwijsinstellingen in Tilburg, Eindhoven, Den Bosch en Delft om zich te laten inspireren.

Er worden nu follow-up activiteiten opgezet naar aanleiding van dit bezoek.  Belangrijk hierbij is een bezoek aan Sierra Leone door docenten en andere betrokkenen die interesse hebben om duurzame contacten  met onderwijsinstellingen in Sierra Leone aan te gaan. Deze reis is gepland in januari 2019. Deelnemers van deze reis zullen worden ontvangen door de Minister van het Hoger onderwijs van Sierra Leone en bestuurders van onderwijsinstellingen. Hiermee kunnen wij partnerschap tussen onderwijsinstellingen in Sierra Leone en Nederland versterken en bijdragen aan doelen 4 en 17 van de Sustainable Development Goals van de VN.

Deze studietour wordt gefaciliteerd door Abubakarr Bangura uit Tilburg. Het bezoek is mede mogelijk gemaakt door de Internationale Organisatie voor Migratie in Nederland. https://www.youtube.com/watch?v=WBpCLWh56fA


 

 

 


 

End Report on Study Tour of Lecturers from Sierra Leone

By: Margreet Van Den Pijl, Society Works (lead consultant) and Abubakarr Bangura, MD Consultancy (Facilitator)
Date: 5th of November, 2018

On the 31st of September and 2nd of October, 2018, we implemented a three day tailor-made project for delegate members from four (4) different institutions in Sierra Leone, namely:

  1. Milton Margai College of Education and Technology –represented by Mr Christian Sandy, head of Mathematics and computer science,
  2. The Institute of Advanced Management and Technology (IAMTECH), represented by Mr Mohamed Conteh, Lecturer project management and entrepreneurship development,
  3. Civil Service Training College, represented by Mr Pius Kargbo, Head of Training,
  4. Office of Diaspora Affairs, represented by Mr Joseph Lansana, the private sector manager.

 

Last Updated (Monday, 26 November 2018 06:54)